Pomoc programu wReplace  |  Strona programu
Company logo

Pomoc programu wReplace


wReplace to program komputerowy do zamiany w tekście wielu fraz za jednym razem. Tabelę zamian można łatwo stworzyć i zapisać, aby użyć jej ponownie.

Wyglądem przypomina systemowy notatnik. I tak jak on, jest edytorem tekstu przeznaczonym do plików tekstowych (.txt). Pliki wReplace są zapisywane w standardzie Unicode, za pomocą formatu UTF-8. Działa pod systemami Windows 2000, Windows XP i Windows Vista.

Ponieważ wReplace nie obsługuje wzbogaconego formatowania (np. pogrubienia, kursywy, zmiany rozmiaru czcionki, ilustracji, itp.) nie można go stosować bezpośrednio na plikach bogatych edytorów tekstu (.doc, .rtf czy .odt). Praca z tekstem takich plików jest możliwa po uprzednim wklejeniu go do wReplace przy pomocy schowka. W takiej sytuacji wszelkie dodatkowe formatowanie zostanie utracone. Pozostanie jedynie surowy tekst.

Przejdź do

Zastosowania wReplace

Konwersja znaków
Zamiana jednego zestawu znaków na inny. Przydatna np. przy robieniu stron HTML gdy mamy do czynienia z różnymi kodowaniami zdefiniowanymi przez znacznik <meta http-equiv="content-type" ... >.
Latynizacja (romanizacja)
Konwersja pisma niebędącego alfabetem łacińskim na alfabet łaciński.
Transliteracja
Sposób zapisywania tekstu pisanego w jednym alfabecie literami innego alfabetu z zachowaniem jego ortografii.
Cyrylizacja
Konwersja pisma niebędącego cyrylicą na alfabet oparty na cyrylicy.
Transkrypcja (fonetyka, fonologia, pisownia fonetyczna)
Zapis głosek i wyrazów danego języka w formie pozwalającej łatwo odtworzyć ich brzmienie. W szczególności, głoski jednego języka można zapisać znakami innego języka.
Inne
Prosty szyfr podstawieniowy (np. ROT13, ROT47).
Konwersja na alfabet Morse'a (pot. Morsa).
English | Polski
Copyright © 2008-2019 SharkTime Software