Pomoc programu wReplace  |  Strona programu
Company logo

Skróty klawiatury


Podstawowe

F1 - Pomoc (Help).
F6 - Pokarz okno z tabelę zamian.
Ctrl + N - Nowy plik (New).
Ctrl + O - Otwórz plik (Open).
Ctrl + S - Zapisz zmiany do pliku (Save).
Ctrl + A - Zaznacz wszystko.

Wygląd

F11 - Maksymalizuj okno, lub przywróć jego rozmiar.
Ctrl + - - Zmniejsz rozmiar czcionki.
Ctrl + = - Powiększ rozmiar czcionki.

Szukanie

Ctrl + F - Przejdź do panelu szukania.
F3 - Szukaj, przejdź do następnego wyniku.
Shift + F3 - Szukaj, przejdź do poprzedniego wyniku.
F4 - Powtórz szukanie specjalne.

Skróty klawiatury w oknie z tabelą zamian

Ctrl + A - Zaznacz wszystkie wiersze.
Ctrl + N - Nowy wiersz.
F2 - Edytuj zaznaczone wiersze.
Del - Usuń zaznaczone wiersze.
Ctrl + Alt + ↑ - Przesuń zaznaczone wiersze w górę.
Ctrl + Alt + ↓ - Przesuń zaznaczone wiersze w dół.
Esc - Anuluj i zamknij okno.
W oknie tym działają także skróty z grupy "Wygląd" (F11, Ctrl + -, Ctrl + =).

Skróty klawiatury w oknie edycji wiersza

Ctrl + - - Zmniejsz rozmiar czcionki.
Ctrl + = - Powiększ rozmiar czcionki.
Esc - Anuluj i zamknij okno.

Przejdź do

English | Polski
Copyright © 2008-2019 SharkTime Software