Pomoc programu wReplace  |  Strona programu
Company logo

Okno główne


Główne okno programu wReplace wyglądem i sposobem działania przypomina systemowy Notatnik. Wyróżnia się ono paskiem narzędzi oraz niezwykle wygodnym panelem szukania (pojawiającym się po naciśnięciu Ctrl + F).

Zobacz pozostałe okna

Przejdź do

English | Polski
Copyright © 2008-2019 SharkTime Software