Pomoc programu wReplace  |  Strona programu
Company logo

Okno "tabela zamian"


Jest to zasadnicze okno programu wReplace. Tutaj wybieramy lub tworzymy tabelę zamian. Pojedynczy wiersz tabeli zamian składa się z trzech elementów:

  1. Szukanej frazy tekstu (ang. Search for).
  2. Frazy, na którą odnaleziona fraza będzie zamieniona (ang. Replace with).
  3. Opcji (ang. Options). Dostępne opcje wiersza tabeli zamian:
    • C — Rozróżniaj wielkość znaków (ang. Case sensitive).
    • W — Ignoruj frazy będące częścią innych wyrazów (ang. Whole words only).

Kolejność zamian

Kolejność wierszy w tabeli ma znaczenie gdyż wpływa na kolejność wykonywania zamian. Zamiany wykonywane są wg następujących zasad:

  1. Jeżeli miejsce poszukiwanej frazy jest wcześniej, to zamiana ta wykonywana jest wcześniej.
  2. Jeżeli dwie możliwe zamiany są w tym samym miejscu, wykonywana jest tylko jedna zamiana — ta, która znajduje się na wyższej pozycji w tabeli zamian. Pozycja nr 1 jest najwyższa.

Przykład zamiany tekstu "aba". Przy strzałkach podane są numery wierszy. Na czerwono zaznaczone są ostatnio zamienione frazy.

Tabela zamian
Nr Search for Replace with Options
1 ab abab  
2 a aba  
3 aba x  
aba 1→ ababa 2→ abababa 

Szybkie ładowanie tabeli

Poniższa ilustracja przedstawia przycisk szybkiego otwierania tabel zamian, które znajdują się w domyślnym folderze. Teraz za pomocą tylko dwóch kliknięć możesz wgrać zapisaną wcześniej tabelę. Wybranie opcji (new) spowoduje całkowite wyczyszczenie tabeli zamian.

Dostępne operacje

Open Wczytaj tabelę zamian z pliku (domyślnym rozszerzeniem jest .wReplace).
Save As Zapisz tabelę zamian do pliku.
Add Dodaj na koniec nowy wiersz tabeli zamian (skrót Ctrl + N)
Edit Edytuj zaznaczone wiersze (skrót F2). Przechodzi do okna edycji wiersza.
Delete Usuń zaznaczone wiersze (skrót Del).
Move Up Przesuń zaznaczone wiersze w górę (skrót Ctrl + Alt + ↑).
Move Down Przesuń zaznaczone wiersze w dół (skrót Ctrl + Alt + ↓).
More Dostęp do operacji dodatkowych: Copy All, Paste All, Swap Columns.
Copy All Kopiuj całą tabelę zamian do schowka. Opcja ta pozwala np. na wymianę danych z arkuszem kalkulacyjnym.
Paste All Utwórz tabelę zamian wyłącznie na podstawie zawartości schowka.
Swap Columns Dla wszystkich wierszy, zamień miedzy sobą wartości w polach Search for i Replace with.
Replace All Zamień tekst zgodnie z tabelą zamian i zamknij okno.
Cancel Nie zamieniaj tekstu i zamknij okno (skrót Esc).

Powiązane skróty klawiatury

Ctrl + A - Zaznacz wszystkie wiersze.
Ctrl + N - Nowy wiersz.
F2 - Edytuj zaznaczone wiersze.
Del - Usuń zaznaczone wiersze.
Ctrl + Alt + ↑ - Przesuń zaznaczone wiersze w górę.
Ctrl + Alt + ↓ - Przesuń zaznaczone wiersze w dół.
Esc - Anuluj i zamknij okno.
F11 - Maksymalizuj okno, lub przywróć jego rozmiar.
Ctrl + - - Zmniejsz rozmiar czcionki.
Ctrl + = - Powiększ rozmiar czcionki.

Zobacz także

Zobacz pozostałe okna

Okno główne
English | Polski
Copyright © 2008-2019 SharkTime Software