Pomoc programu wReplace  |  Strona programu
Company logo

Okno "edycja wiersza tabeli zamian"


W oknie tym podajemy, której frazy tekstu szukamy (ang. Search for), oraz na co ona ma zostać zamieniona (ang. Replace with).

Po prawej stronie dostępna jest informacja o długości frazy. Przydaje się ona w sytuacji, gdy szukana (lub wstawiana) fraza kończy się znakami spacji.

Dostępne opcje:

Gdy edytujemy kilka wierszy na raz, okno to wygląda nieco inaczej. Zobacz rozdział: Jak na raz zmienić kilka wierszy w tabeli zamian.

Powiązane skróty klawiatury

Ctrl + - - Zmniejsz rozmiar czcionki
Ctrl + = - Powiększ rozmiar czcionki
Esc - Anuluj i zamknij okno

Zobacz pozostałe okna

Okno główne
English | Polski
Copyright © 2008-2019 SharkTime Software