Pomoc programu wList  |  Strona programu
Company logo

Skróty klawiatury


Podstawowe

F1 - Pomoc (Help).
F6 - Rozpocznij listowanie plików/katalogów (List).
Ctrl + F6 - Rozpocznij listowanie plików/katalogów (głębokość=1).
Esc - Zatrzymaj listowanie (Stop).
Ctrl + S - Zapisz do pliku (Save).
Ctrl + M - Eksportuj do listy odtwarzania M3U8.
Ctrl + H - Eksportuj do strony internetowej HTML.

Wygląd

F11 - Maksymalizuj okno, lub przywróć jego rozmiar.
Ctrl + F11 - Minimalizuj okno.
Ctrl + T - Wybierz styl listy. Otwórz Okno wyboru stylu "List Style".

Szukanie

Ctrl + F - Przejdź do panelu szukania.
F3 - Szukaj następnego wystąpienia.
Shift + F3 - Szukaj poprzedniego wystąpienia.

Inne

Ctrl + O - Wybierz lokalizację (Select Location). Otwórz okno wyboru folderu.
Ctrl + L - Przesuń kursor do pola lokalizacji (Location).
Ctrl + K - Przesuń kursor do pola określającego co jest szukane (Search for).
F7 - Skopiuj wynik listowania do schowka.
F8 - Wyczyść wynik listowania.
F9 - Otwórz wybrany plik/katalog.
Ctrl + E - Eksploruj wybrany plik/katalog.
Ctrl + , - Opcje programu. Otwórz Okno opcji "Options".


Przejdź do

English | Polski
Copyright © 2008-2019 SharkTime Software