Pomoc programu wList  |  Strona programu
Company logo

Okno opcji "Options"


Główne okno programu wList jest podzielone na trzy części:

Zakres szukania (Search Range)

Tutaj możesz ustawić maksymalną głębokość przeszukiwania oraz to czy wList ma przeglądać ukryte lub systemowe foldery/pliki.

Filtr (Filter)

Tutaj możesz ustalić detale filtrów szukania "Search for". Masz do dyspozycji:

Naciśnięcie przycisku "Def." (Default values) resetuje tylko filtr wybrany w polu "Search for". Przycisk "Reset" nie zmienia detali filtrów.

Akcje i lokalizacje (Actions and Locations)

Większość tych opcji jest łatwa do zrozumienia. Skupmy się na ostatnich dwóch.

Default list location; Domyślna lokalizacja listy jest wybierana w momencie uruchomienia programu. Pusta wartość oznacza: "<Desktop> | <My Documents>". Jeżeli często robisz spisy płyt CD, możesz tam wprowadzić ścieżkę do napędu CD, np.: "D:\". Zanim jednak to zrobisz, upewnij się, że jakaś płyta CD jest w napędzie. Nie możesz wprowadzać nie istniejącej lokalizacji.

Default save location; Domyślna lokalizacja zapisu jest proponowana, gdy zapisujesz listę po raz pierwszy od uruchomienia wList. Następnym razem proponowana jest lokalizacja, do której zapisano ostatnio.


Zobacz pozostałe okna

Okna wList
English | Polski
Copyright © 2008-2019 SharkTime Software