Pomoc programu wList  |  Strona programu
Company logo

Okno "Export to HTML"


Zobaczysz to okno podczas eksportu listy plików do strony internetowej (menu główne wList: File → Export to HTML Web Page lub Ctrl+H).

Po każdej zmianie ustawień wewnątrz tego okna, powinieneś ręcznie wygenerować nową stronę HTML. W tym celu naciśnij przycisk "Generate" (generuj).

Gdy listujesz więcej niż jedną lokalizację na raz, względna ścieżka "Relative Path" nie będzie dostępna. Przykładowo, gdy wykonujesz listę plików ze standardowej lokalizacji "<Desktop> | <My Documents>", wówczas opcja pełnej ścieżki "Full Path" będzie jedyną możliwą.


Zobacz pozostałe okna

Okna wList
English | Polski
Copyright © 2008-2019 SharkTime Software