Pomoc programu Sharky Neural Network  |  Strona programu
Company logo

Pasek narzędzi


 

Przycisk Learn (ucz) rozpoczyna uczenie sieci neuronowej, które zwykle zatrzymuje się automatycznie. Aby ręcznie zatrzymać uczenie, naciśnij klawisz Esc lub przycisk Stop.

Na pasku narzędzi można odczytać kilka ważnych wartości.
Error (Błąd) - Procent źle sklasyfikowanych punktów uczących, w nawiasach dostępna jest ich ilość.
ni - Parametr określający szybkość nauki.
Age - Liczba faz wstecznej propagacji błędu, oraz liczba epok. Jedna epoka to tyle faz wstecznej propagacji błędu, ile jest wszystkich punktów uczących (żółtych i niebieskich).
Wartości widoczne obok logo to szybkość uczenia (K/s) oraz czas (s).

Menu Uczenia

Tuż przy przycisku Learn (ucz) znajduje się menu uczenia. Tutaj możesz ustawić jak ma się rozpoczynać uczenie oraz jak długo ma ono trwać.

Reset at beginning (resetuj na początku) - Opcja domyślnie ustawiona. Gdy nie jest zaznaczona, to przycisk Learn nie rozpocznie nauki od początku, tylko wykona uczenie dodatkowe - "douczy" sieć.

Hard, Normal, Soft (twardo, normalnie, miękko) - Zatrzymaj naukę automatycznie, gdy błąd osiągnie określoną wartość.

1..10 000 Epochs (epoki) - Ucz dokładnie przez wybraną liczbę epok.


Przejdź do

Okno główne
English | Polski
Copyright © 2008-2019 SharkTime Software