Cechy CMS

 

Oddziela treść od wyglądu. Dzięki temu użytkownik może pełnić rolę redaktora, koncentrując się wyłącznie na opracowywanej treści. Informacje o wyglądzie stron przechowywane są w jednym miejscu - szablonach. Zmiana szablonu powoduje automatyczną zmianę wszystkich stron zbudowanych na jego bazie.

Ukrywa wiele niepotrzebnych szczegółów. Redaktor może wybierać różnorodne szablony stron (układ tekstu, kolorystyka, rodzaje czcionek, ilustracje), które później zapełnia treścią. Nie musi znać się na budowie tych szablonów. Często nie musi nawet znać HTML. Tekst edytuje się łatwo. Zwykle przypomina to pracę w popularnych edytorach tekstu (np. Word). CMS pozwala łatwo zmieniać strukturę serwisu, często za pomocą zwykłego przeciągnięcia myszką. Użytkownik nie musi dbać o wiele skomplikowanych zagadnień technicznych np. konfiguracji sprzętu i oprogramowania serwera WWW, haseł i uprawnień kont użytkowników, struktury katalogów, reguł nazw czy praw dostępu do plików.

Automatyzuje wiele zadań. Nawigacja (menu) oraz różne spisy budowane są automatycznie. Publikacja treści jest w pełni automatyczna. Możliwe jest czasowe publikowanie tekstów, które znikają lub pojawiają się na stronie po upływie zadanego terminu. Możliwe jest generowanie wielu wersji serwisów WWW przeznaczonych dla różnych grup odbiorców. Wiele informacji uaktualnianych jest automatycznie, np. jeżeli zmieni się tytuł strony, zmieniana jest treść we wszystkich odnośnikach prowadzących z innych stron do tej strony. Możliwe jest zintegrowanie zarządzania treścią z innymi systemami zawierającymi dane, np. można generować strony na podstawie wewnętrznej bazy danych produktów firmy. I odwrotnie, zmiany na stronie w opisie produktów, mogą być automatycznie uaktualniane w bazie produktów wewnętrznego systemu sprzedaży.

Zarządza zmianami. Pozwala śledzić w czasie zmiany poszczególnych stron. Można łatwo sprawdzić co zostało zmienione, kiedy i przez kogo. Użytkownicy mogą mieć przyznane różne prawa i obowiązki. Wspomagany jest obieg informacji. Pozwala automatycznie generować i dostarczać raporty na temat zmienianej treści lub aktywności redaktorów. Możliwe jest wprowadzenie autoryzacji - wyznaczenia użytkowników, którzy będą akceptować bądź odrzucać zmiany wprowadzane przez innych w wybranych działach.


Zobacz

Copyright © 2008 SharkTime.com