Jak CMS wspiera biznes

 

Zwiększona elastyczność. Zmiany lub dodawanie nowych treści dokonuje się łatwo i szybko. Umożliwia szybką zmianę wyglądu całego serwisu. Zmianę marki (nazwy firmy, nazw i haseł marketingowych, kolorystyki) wykonuje się w prosty sposób i w jednym miejscu. Takie zmiany od razu są widoczna na wszystkich stronach serwisu. CMS wspiera rozrastanie się serwisu internetowego. Czyni go bardziej dostępnym dla różnorodnych grup odbiorców, np. strony mogą być generowane dodatkowo w wersji dla osób niedowidzących.

Poprawa jakości informacji. Łatwiej znaleźć konkretną informację, informacja jest bardziej aktualna. Przedstawiona jest w bardziej przejrzystej i spójnej formie, jest lepiej zorganizowana. CMS zmniejsza redundancje (nadmiarowość) informacji.

Wsparcie dla marketingu. Usprawnia dystrybucję materiałów marketingowych, np. katalogów produktów lub ofert. CMS pozwala na przeglądanie zawartości serwisu takiego, jaki był w przeszłości, np. w sytuacji gdy klient skorzystał z oferty, która obecnie została wycofana. CMS poprawia wizerunek marki, buduje wiarygodność firmy. Obsługa klientów staje się lepsza. Dzięki swoim zaletom, CMS może znacząco zwiększyć sprzedaż.

Zwiększa łatwość użycia serwisu. Nawigacja jest bardzo przyjazna i przewidywalna. Raz zaprojektowana, automatycznie znajduje się we wszystkich stronach serwisu. Strony mogą być wzbogacone o stałe elementy dodatkowe, poprawiające ergonomię, np. przycisk 'wersja do druku'.

Usprawnia proces publikacji informacji. Dzięki CMS, publikacja informacji na stronach WWW jest wykonywana całkowicie automatycznie - nie angażując użytkowników, którzy mogą nie zdawać sobie sprawy z technologicznych problemów publikowania stron internetowych. Koszt publikowania informacji jest dużo mniejszy.

Przechowuje wiedzę biznesową. Artykuły publikowane w firmowym Intranecie mogą stać się bazą wiedzy na temat prowadzenia biznesu. Baza ta dostępna jest dla pracowników nawet wtedy, gdy ich autorzy przestają być zatrudnieni. Informacje w niej zawarte są "żywe", mogą być komentowane i wokół nich mogą toczyć się dyskusje. Tak zaprojektowany Intranet usprawnia dzielenie się wiedzą wewnątrz przedsiębiorstwa.

Zwiększa efektywność pracowników Zmniejsza czas wyszukiwania informacji, która dzięki CMS jest wysokiej jakości. Zmniejsza czas uaktualniania i wprowadzania nowych informacji. Ułatwia dzielenie się informacją, zachęca do zadawania pytań przez WWW. Osoby odpowiadające na te pytania, nie są wytrącane z bieżących obowiązków, tak jak to ma miejsce w przypadku telefonu lub zwyczajnej rozmowy. Odpowiedzi na te pytania są zwykle czytane przez wielu innych zainteresowanych pracowników.

Redukuje koszty. Zmniejsza koszty zarządzania serwisem internetowym. Drastycznie zmniejsza koszty publikowania informacji. Zmniejsza koszty obsługi klientów. Zmniejsza koszty obiegu informacji.


Zobacz

Copyright © 2008 SharkTime.com